HiPath Procenter

Rekabet yarışı içerisinde firmalari müşteri memnuniyeti sağlamak amaçlı bir çok proje geliştiriyorlar.Tek bir çözüm ile tüm raporlamaları yapabilmek, müşteri memnuniyeti ölçmek istemez misiniz? O zaman doğru çözüm: HiPath Agile, Procenter...

Müşteri tatil süresince gazete teslimatının durdurulması için arar.
Müşteri ev telefon numarasını girer.
Tatil süresince gazete teslimatının durdurulması seçeneği sunulur.
Müşteri yanıt olarak teslimatın durdurulması/başlatılması için ay/gün seçimini girer.
Müşterinin seçimini onaylaması için kasetten "numaralar konuşma şeklinde" çalar.
 
Kurumsal Çağrı Merkezlerinin Hedefleri
 
Müşteri Hizmetlerini Geliştirmek:
Müşteri memnuniyetini artırmak
Erişilebilirliği en iyi şekilde sağlamak
Maliyetleri azaltmak:
Düşük İşletim ve telekom maliyetleri
Operatör değişimini azaltmak
Verimiliği artırmak:
Operatör kullanımı ve etkinliğini
maksimum düzeye getirmek
Müşteri bekleme sürelerini azaltmak
Müşteri etkileşimini artırmak
Gelirleri (karı) artırmak:
Müşteri ilişkileri yaratmak
Çapraz satış, sosyal yardım,
up-sell toolları ile gelir oluşturmak
Müşteri tutma oranını artırme, yeni müşteriler kazanma
istemin birkaç özelliği:
1- IVR sistemi üzerinden :
 Çağrı Merkezini arayan müşteri isteklerini IVR üzerinden tuşlama yaparak sisteme bildirir (Abone İşlemleri için "1", Borç öğrenme için "2" ,..., vb) ve gerekli hizmeti alır.
 
2- Operatöre bağlanarak :
 Çağrı Merkezini arayan müşteri Operatöre bağlanarak isteklerini interaktif olarak yaptırır.
 
3- Internet üzerinden :
 Müşteri internet üzerinden kendisine sunulan hizmetleri alır, isteklerde bulunur, sorgulamalar yapar.
 
4- Faks üzerinden :
 
Müşteriler faks üzerinden isteklerde bulunurlar.
 
Küçük ve orta ölçekli çağrı merkezleri için, entegre ses ve e-mail routing, akıllı grup bazlı akıllı yönlendirme maksimum 150 aktif Agent (HiPath 3000 için bu sayı 100)
Kontak merkezi yönetimi için gelişmiş toolbar , kullanıcı arayüzleri
Verimliliği artırıcı Agent Desktop yazılımı
Agentlar için mevcudiyet yönetimi ve işbölümü için toolbar
Yatırımın korunarak HiPath ProCenter Enterprise kolay geçiş.
Orta ve büyük ölçekli kontak merkezleri için yetenek bazlı multimedya routing
Maksimum 750 Aktif agent kapasitesi (HiPath 3000 için maksimum sayı 100)
Kontak merkezi yönetimi için gelişmiş toolbar , kullanıcı arayüzleri
Verimliliği artırıcı Agent Desktop yazılımı
Agentlar için mevcudiyet yönetimi ve işbölümü için toolbar
Komple IP kontak merkezi
hipath procenter

 

attic cleaning el granda